Lojistik fuarlarının Avrasya markası logitrans, İstanbul'da…

Fuarın yeni yüzü, www.logitrans.istanbul'da!

Eurasian trademark of the logistics fairs – logistrans is in Istanbul…

The new face of the exhibition is on www.logitrans.istanbul !